Årsmöte 2020 och årsredovisning 2019

Nu har kallelse och årsredovisning delats ut via postbox till alla medlemmar.

Årsstämman äger rum i 25 maj 19:00 i Gästlägenheten på Sjöbjörnsvägen 16 samt digitalt.

På grund av extraordinära omständigheter som råder vad gäller Covid-19 så har styrelsen beslutat att erbjuda digital närvaro som komplement till stämmolokal. Alla som har teknisk möjlighet ska delta online, detta med hänsyn till medlemmars hälsa. Stämmolokalen är öppen för de som inte har teknisk möjlighet att delta online. Styrelsen kommer att delta på stämman digitalt. Se kallelsen för hur du deltar online. Stämmolokalen är mycket liten så vi rekommenderar mycket starkt att närvara digitalt.

Varmt välkomna!