Lämna in din motion till årsstämman senast 31 mars

Som medlem i BRF Stjärnhusen Stockholm kan du lämna en eller flera motioner till årsstämman. Motionen till stämman behandlas utav styrelsen förutsatt att den inkommit innan det datum som finns utsatt i stadgarna. Motioner som inkommit efter detta datum kan behandlas i mån av tid och beroende på storleken av motionens fråga.

Motionerna skickas till styrelsen via e-post eller lämnas i brevlåda vid port 16 senast 31 mars.

På hemsidan under rubriken “Föreningen” kan ni läsa mer om årsstämman.