Bortforsling av föremål i trapphus

Det är inte tillåtet att förvara sparkcyklar, pulkor och andra föremål i trapphusen. Det utgör en brandrisk, säkerhetsrisk vid utryckning samt försvårar postutlämning.

Föremål som förvaras i trapphuset kommer regelbundet undanröjas fr.o.m. 1 Januari och flyttas till tillhörande cykelrum.